Przygotowanie terenu pod inwestycję

Zapewniamy kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycję. Tereny przygotowujemy m.in. pod budowę: budynków mieszkalnych – domów jedno i wielorodzinnych, obiektów i hal przemysłowych, centrów komercyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W ramach przygotowania terenu pod inwestycję wykonujemy ogół prac ziemnych obejmujących m.in.: niwelację i wyrównywanie terenu, korytowanie, rekultywację gruntu oraz wykonanie wykopów pod fundamenty i instalacje. Zapewniamy wykopy pod instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i elektryczne oraz pod kable telefoniczne i światłowody. Realizujemy także szeroki zakres prac melioracyjnych obejmujących m.in. wykonanie: drenaży i odwodnienia terenu, wykopów pod szamba i oczka wodne lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Z użyciem specjalistycznego sprzętu przeprowadzamy również prace wyburzeniowe i rozbiórkowe.

Wyburzenia i rozbiórki

W ramach przygotowania terenu pod inwestycję realizujemy także wyburzenia i rozbiórki. Realizowane przez nas prace rozbiórkowe obejmują kompleksowy demontaż obiektów wraz z instalacjami, skuwaniem posadzek, betonu i płytek. Rozbiórkom i wyburzeniom poddajemy zarówno budynki mieszkalne wraz z elementami architektury ogrodowej, jak i przemysłowe, w tym: hale magazynowe. Prace rozbiórkowe przeprowadzamy stosując się do wytycznych zawartych w dokumentacji z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Po wykonanych pracach zapewniamy wywóz i utylizację i gruzu.

 

wycinka krzaków

 


Ponad 20 lat na rynku.
Doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.